X

Kleszczyki chirurgiczne Kocher

Kleszczyki chirurgiczne – narzędzie chirurgiczne służące do zamknięcia światła naczynia krwionośnego lub jelita w celu zapobieżenia wydostania się jego treści. Wykonane ze stali nierdzewnej. Nazwa pochodzi od nazwiska szwajcarskiego chirurga Emila Theodor Kochera.

Wyróżnia się kleszczyki miękkie typu klem, naczyniowe lub jelitowe, oraz twarde typu PeanKocher (te ostatnie również naczyniowe lub jelitowe). Kochery naczyniowe wyglądają jak peany ale na końcu mają ząbki (najczęściej po dwa na każdej końcówce części pracującej), a kochery jelitowe wyjątkowo mają na wewnętrznej stronie części pracującej rowki podłużne (zamiast poprzecznych, jak w innych kleszczach twardych). Każde z tych kleszczyków mogą mieć część roboczą prostą lub wygiętą (w płaszczyźnie symetrii narzędzia).

Ich przeznaczenie wymaga samoczynnego zapinania kleszczyków, czemu służą ząbkowane fragmenty przy części, do której chirurg wkłada palce, posługując się narzędziem.

za wikipedia.org

 

Kliknij aby zobaczyć kleszcze kocher w sklepie ARNO-MED.

Jeśli chcesz bezpośrednio przejść do którejś z kategorii kleszczy w naszym sklepie medycznym kliknij na jeden z lików poniżej:

Kleszcze anestozjologiczne

Kleszcze atraumatyczne

Kleszcze biopsyjne

Kleszcze chwytne i podwiązywania

Kleszcze do cięcia kości

Kleszcze do kamieni nerkowych / urologiczne

Kleszcze do skręcania drutu

Kleszcze ginekologiczne i położnicze

Kleszcze hemoroidalne

Kleszcze jelitowe

Kleszcze laryngologiczne

Kleszcze naczyniowe

Kleszcze nosowe

Kleszcze opatrunkowe

Kleszcze uszne

Kleszcze, odgryzacze kostne