X

Implanty w systemie DHS/DCS

Implanty w systemie DHS/DCS

System DHS,  Dynamiczny Stabilizator Biodrowy został zaprojektowany do zespalania odłamów bliższego odcinka
kości udowej, szczególnie w obrębie szyjki i strefy międzykrętarzowej z minimalnym podrażnieniem tkanek miękkich

System DSK, Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy został zaprojektowany w celu zapewnienia mocnego i stabilnego wewnętrznego
unieruchomienia dystalnych złamań kości udowej szczególnie w obrębie kłykcia, przy minimalnym podrażnieniu tkanek miękkich.