Szukaj

Jak odpowiednio przygotować narzędzia chirurgiczne do mycia i dezynfekcji?

Dodano: 14 lutego 2011


Mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych jest jedną z podstawowych czynności, o której pamięta każdy lekarz. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak odpowiednio dbać o instrumenty medyczne.

Pierwsze kroki, jeśli chodzi o właściwe przygotowanie narzędzi medycznych do mycia i dezynfekcji, rozpoczynają się już na sali operacyjnej. Należy pamiętać o usuwaniu z narzędzi chirurgicznych pozostałości środków przeciwkrwotocznych, preparatów do odkażania skóry, leków o działaniu agresywnym, itp. Ważne jest to, by instrumentów, wykonanych ze stali nierdzewnej, nie odkładać do roztworu fizjologicznego soli kuchennej, ponieważ prowadzi to do korozji wżerowej oraz korozji naprężeniowej.

Pamiętajmy, by ostrożnie odkładać wszystkie narzędzia. Upadek może prowadzić do ich uszkodzenia. Istotny jest fakt, by nie przeładowywać koszy na instrumenty medyczne. Pojemniki należy trzymać zamknięte.

Narzędzia przechowywane na mokro umieszczamy w roztworze środka dezynfekcyjno-myjącego. Nie powoduje on koagulacji białka. Ważne jest przestrzeganie wskazówek producenta, co do stężenia i czasu działania roztworu.

Instrumenty należy układać prawidłowo pod kątem maszynowego przygotowania na odpowiednie tacki i stojaki. By czyszczenie było bardziej efektowne należy pozostawić otwarte narzędzia, posiadające przeguby. Dzięki temu zmniejszamy powierzchnie nachodzące na siebie.

Kosze sterylizacyjne, sita, maty muszą być tak skonstruowane, by następujące po sobie mycie w myjkach ultradźwiękowych albo w myjkach i dezynfektorach nie były zakłócane przez tłumienie ultradźwięków oraz powstawanie martwych stref.

Przygotowując narzędzie medyczne do mycia i dezynfekcji pamiętajmy przede wszystkim o stosowaniu się do zaleceń producenta określonych instrumentów.

stat4u